Erenköy İngiliz Kültür

-Genel İngilizce-

ÖN BİLGİ FORMU
ONLİNE SINAV

Seviye Tanımları

A1/Elementary seviyesi: Öğrenci kendisi, ailesi ve çevresiyle alakalı aşina olduğu kelimeleri ve temel kalıpları, yavaş ve net bir diyalog içerisinde anlayabilir. Dergi, afiş veya el ilanı gibi metinlerdeki tanıdık adları, kelimeleri ve çok kolay cümleleri anlar. Diyaloğa girdiği kişinin söylediklerini, daha yavaş bir şekilde tekrar etmesi ve öğrenciye söylemek istediği cümleleri oluştururken yardım etmesi şartıyla karşısındakiyle basit bir iletişim kurabilir. Anlık ihtiyaca göre ya da çok bildik konular üzerine kolay sorular oluşturabilir ve bu sorulara cevap verebilir. Yaşadığı yere ait özellikleri ve tanıdığı insanları anlatmak için basit cümleler kullanabilir.

A2/Pre-Intermediate seviyesi: Öğrenci kendisini direk alakadar eden konularla ilgili kalıpları ve yoğun olarak kullanılan kelimeleri anlayabilir. Açık, anlaşılır ve kolay mesaj ve duyurulardaki ana fikri kavrayabilir. Fazla uzun olmayan ve kolay metinleri okuyabilir.  Broşürler, kullanım kılavuzları, menüler ve kısa e postalar gibi günlük hayatın içerisinde olan metinlerdeki bilgileri genel hatlarıyla anlayabilir. Direk iletişimi gerektiren bildiği konular, aktiviteler hakkında ve basit olaylarda iletişim kurabilir. Kısa diyaloglara katılabilir. Basit cümlelerle kendisini, ailesini, çevresindeki diğer insanları, hayatı standartlarını, geçmişini ve işini anlatmak için bazı kalıpları ve cümleleri kullanabilir. Kısa not, mesaj ve teşekkür mektupları yazabilir.  

B1/Intermediate seviyesi: Öğrenci okul, iş ve günlük hayatında devamlı karşılaştığı konularla ilgili yapılan standart bir diyaloğun ana hatlarını anlar. Gündemdeki olaylar ya da hobileriyle ilgili konularda yapılan televizyon ve radyo programlarında anlatılanların çoğunu, ağır ve net konuşulduğunda ana hatlarıyla anlar.  İşi ya da günlük konuşmada sıkça kullanılan kelimelerden oluşan yazıları anlar. Şahsi mektuplarda ifade edilen duygu, düşünce ve olayları kavrayabilir. Öğrenilen yabancı dilin konuşulduğu  yerlere yaptığı gezilerde meydana gelebilecek durumlarla baş edebilir. Ailesi, hobileri, işi, seyahatleri ve güncel olaylar ile ilgili konularda ön hazırlık yapmadan bir konuşmaya katılabilir. Tecrübelerini, hayallerini, planlarını, isteklerini ve başına gelen olayları anlatabilmek için farklı kalıpları sade bir şekilde birbirine bağlayabilir. Fikir ve planlarına dair sebep sonuç ilişkisini kısaca sıralayabilir. Bir hikaye anlatabilir, okuduğu bir kitap ya da izlediği filmin konusunu ve bunlara ait düşüncelerini belirtebilir. İlgili ya da bilgi sahibi olduğu konularla alakalı bir metin yazabilir. Tecrübe ve yorumlarını anlatan kişisel mektuplar yazabilir.

B2/Upper-Intermediate seviyesi: Öğrenci güncel konularla ilgili yapılan uzun sunum konuşmalarını anlar ve karmaşık cümlelerden oluşan konuşmaları içeren tartışmaları izleyebilir. Televizyon haberlerinin ve güncel olayları konu alan programların çoğunu anlar. Gündelik bir dilin kullanıldığı filmleri anlar. Belli bir görüş veya tutum içeren güncel problemlerle ilgili gazete yazısı ve çıkarımları okuyabilir. Edebi bir düzyazıyı çağdaş olması koşuluyla okuyabilir. Öğrendiği dili, anadili seviyesinde kullanan bireylerle iletişimi akıcı ve doğal bir şekilde kurabilir. Aşina olduğu konular ile ilgili yapılan tartışmalarda fikirlerini anlatıp destekleyebilir. İlgi alanına giren olay ve konularla ilgili net ve detaylı bilgiler verebilir. Farklı opsiyonların olumlu ve olumsuz yönlerini belirterek konu hakkındaki görüşlerini beyan edebilir. İlgi alanına giren çok farklı olay ve konularla ilgili detaylı metinler yazabilir. Belirli bir fikre destek olarak ya da bu fikrin karşısında bir tutum sergileyerek, bilgi veren ve sebepler ortaya koyan bir rapor veya kompozisyon yazabilir. Tecrübeler ve olayların kendisi için önemini vurgulayan kişisel mektuplar yazabilir.

C1/Advanced seviyesi: Öğrenci, net olarak belirtilmeyen, açık bir biçimde ilişkileri yansıtılmayan, yalnızca ima edilen uzun konuşmaları anlar. Filmleri ve televizyonda yayınlanan programları fazla zorlanmadan anlayabilir. Tarz farklılıklarının ayrımını yaparak uzun ve karmaşık edebi metinleri okuyabilir. Öğrencinin ilgi alanına girmese bile başka bir uzmanlık alanı ile ilgili makale ve uzun teknik bilgileri okuyabilir. Kendini doğal yani kullanacağı kelimeleri fazla aramadan akıcı bir biçimde ifade edebilir. Mesleki alanda ve toplumsal olaylarla ilgili dili esnek bir biçimde kullanabilir. Fikirlerini net bir ifadeyle anlatabilir ve karşısındaki konuşmacının anlattıklarıyla ilişkilendirebilir. Karmaşık temaları alt konularla birleştirerek ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir ve uygun bir sonuçla konuşmayı sonlandırabilir. Fikirlerini detaylı bir şekilde açık ve net olarak oluşturulmuş metinlerle yazabilir. Kişisel mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilir. Diğer konulara göre daha önemli gördüğü konuları ön plana alarak uzun ve karmaşık konularla ilgili yazı yazabilir. Ulaşmak istediği okuyucu kitlesine uygun bir tarz belirleyip yazı yazabilir.

C2/High Advanced seviyesi: Öğrenci net ve açık olarak biçimlendirilmemiş ilişkileri, yalnızca ima içerseler bile uzun konuşmaları anlar. Filmleri ve programları zorlanmadan anlayabilir. Kendi uzmanlığına yönelik makaleleri, kullanma kılavuzlarını, gramer bakımından karmaşık edebi yazıları okuyup anlayabilir. Zorluk çekmeden her çeşit konuşma ve münazaraya katılabilir; özdeyişleri ve konuşma dilinde kullanılan ifadeleri anlar. Kendisini net ve akıcı olarak ifade edebilir, konuşma esnasındaki nüansları net ve doğru bir şekilde vurgulayabilir. Konuşma esnasında bir problemle karşılaşırsa, geriye dönüş yaparak karşısındakilerin fark etmelerine imkan tanımadan ifadelerini tekrar oluşturabilir.  Her türlü konuya uygun bir ifade tarzıyla konuşmasını yapabilir ve karşısındaki dinleyicinin, konunun kritik noktalarına odaklanmasına yardımcı olarak bir şekilde konuşmasını şekillendirebilir, net, akıcı bir tanımlama yapabilir ya da antitez sunabilir. Uygun bir ifade tarzı ile akıcı ve net metinler yazabilir. Metni okuyanların konunun kritik noktalarını idrak edip, hatırlamalarına yardımcı olacak bir ifade tarzı ile mektup, makale ya da rapor yazabilir. Uzmanlık alanlarıyla ya da edebi eserlerle ilgili özet ve eleştiri yazıları yazabilir.

5 kur al 2 kur öde (450 ders saati)

2 kur genel İngilizce eğitimimize kayıt yaptıran öğrencilerimize 1 kur genel ve 1 kur iş İngilizcesi ayrıca 1 kur da ikinci yabancı dil (İspanyolca, Fransızca,  Rusça, Almanca) hediye.

 

Top